Oficyna Wydawnicza Volumen » O Wolność i Niepodległość » 2 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej

2 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej

Autor: Piotr Sierant

Data wydania: 1996

Liczba stron: 306 

 

W 1942 r. powstaje 2 pułk piechoty Legionów Armii Krajowej. Jak większość pułków AK tworzy się na tradycji oddziałów Polski Niepodległej, stacjonujących w okolicy. Obok mamy 3 i 4 pułk piechoty Legionów Armii krajowej, które razem tworzą 2 dywizję piechoty AK. Gdy front niemiecko-sowiecki zbliża się ku Wiśle, AK mobilizuje swoje oddziały i występuje do jawnych działań przeciw Niemcom.

Zbliżająca się zima, brak ciepłych ubrań, zwiększający się nacisk oddziałów niemieckich, trudności w zaopatrywaniu i coraz trudniejsze ukrycie ruchu dużych grup ludzi wpłynęły na decyzję rozwiązania 2 dywizji piechoty i wchodzących w jej skład pułków. Dowódca 2 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej zdecydował, że łatwiej będzie działać oddzielnymi batalionami, ale i ten plan był niewykonalny i w grudniu 1944 r. oddziały musiały ulec ostatecznemu rozwiązaniu, aby znów zejść do podziemia. Gorycz żołnierzy z takiego zakończenia wystąpień zbrojnych była ogromna.

 

Spis treści:

 

Od autora

Wstęp

 

1. Przedmiot i jego nazwa

2. Źródła do dziejów 2 pułk piechoty Legionów Armii Krajowej

3. 2 pułk piechoty Legionów w I wojnie światowej

4. 2 pułk piechoty Legionów w Polsce niepodległej

5. 2 pułk piechoty Legionów w kampanii wrześniowej

 

I. Wystąpienie zbrojne

 

1. Plany lokalne powstania powszechnego

2. Założenia i plan akcji „Burza” w obwodzie

3. Narastanie warunków do zrywu zbrojnego

4. Mobilizacja sił AK i działania wstępne

5. Pierwsza próba opanowania Sandomierza

6. Bój pod Pielaszowem

 

II. Jawne działania zaczepne pułku

 

1. Walki o linie komunikacyjne i bój pod Zawidzą

2. Walki o opanowanie i utrzymanie Staszowa

3. Druga próba opanowania Sandomierza

4. Walki na południe od Łysogór

5. Koncentracja i zamiar zajęcia Ostrowca Świętokrzyskiego

6. Akcja „Zemsta”

7. Bój w Dziebałtowie

8. Koncentracja i zamiar zajęcia Kielc

9. Boje pod Grodziskiem i Radoszycami

 

III. Działania obronne pułku

 

1. Niemiecka ofensywa przeciwpartyzancka

2. Walki pod Miedzierzą i Kawęczynem

3. Bój pod Szewcami

4. Bój pod Radkowem

 

IV. Demobilizacja pułku

 

1. Rozwiązanie wielkich jednostek partyzanckich

2. Rozwiązanie 2 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej

3. Samodzielne działania batalionu świętokrzyskiego

4. Samodzielne działania batalionu opatowskiego

5. Samodzielne działania batalionu sandomierskiego

6. Podzwonne

 

Załącznik

Wykaz źródeł i literatury

Wykaz ważniejszych skrótów użytych w treści pracy

Indeks osobowy

 

Góra